Αίμα, Φλέβες & Καρδιά – Τι είναι;

Με τις αρτηρίες πηγαίνει το αίμα από την καρδιά, στα διάφορα μέρη του σώματος, στη περιφέρεια. Με τις φλέβες επιστρέφει το αίμα πίσω στη καρδιά.

Σ’ ορισμένα άτομα, οι επιφανειακές φλέβες παύουν να λειτουργούν σωστά, το αίμα αρχίζει να λιμνάζει τοπικά, οι φλεβικές πιέσεις αυξάνονται και οι φλέβες διαστέλονται.

Oι διεσταλμένες αυτές επιφανειακές φλέβες γίνονται ορατές κάτω από το δέρμα και ανάλογα με το μέγεθός τους ονομάζονται κιρσοι, φλεβεκτασίες ή ευρυαγγείες.