Φλεβική Νόσος & Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η φλεβική νόσος είναι χρόνια, εξελικτική, καλοήθης νόσος και ο οργανισμός έχει την τάση να χαλάει συνεχώς τις φλέβες του, άσχετα αν προηγήθηκε Χειρουργική θεραπεία, Σκληροθεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Επίσης, η φλεβική νόσος εκφράζεται σε κάθε άτομο με διαφορετική ένταση και με διαφορετικό τρόπο.

Tονίζουμε, ότι αν θεραπευθεί σωστά το υπάρχον φλεβικό πρόβλημα (κιρσοι ή ευρυαγγειες), ελαττώνεται πολύ ο ρυθμός εμφάνισης καινούργιων κιρσών και ευρυαγγειών, γιατί όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η θεραπεία ανακουφίζει ιδιαίτερα τη φλεβική κυκλοφορία στα πόδια. Επίσης όσο πιο νωρίς θεραπευθεί η φλεβική νόσος, τόσο πιο εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη και αισθητικά άριστη είναι η θεραπεία της.

Mετά από μία ολοκληρωμένη θεραπεία του συνολικού φλεβικού προβλήματος των κάτω άκρων (κι όχι μίας περιοχής ή όποιας φλέβας απλά φαίνεται), οι φλέβες μέτριου και μικρού μεγέθους, καθώς και οι ευρυαγγείες που θεραπεύθηκαν δεν ξαναεμφανίζονται οι ίδιες. Όμως, να μην ξεχνάμε, ότι η προδιάθεση να χαλάνε οι φλέβες των ποδιών μας είναι γραμμένη στο γενετικό μας κώδικα.

Είναι λοιπόν πιθανόν να επανεμφανιστούν σε άλλες, αλλά και στις ίδιες περιοχές προδιάθεσης, καινούργιες παθολογικές φλέβες και ευρυαγγείες.

Η διαδικασία επανεμφάνισης είναι αργή και σταδιακή. Για τον λόγο αυτό, περιοδική παρακολούθηση και συντήρηση του καλού αποτελέσματος κρίνεται σχεδόν πάντα απαραίτητη.

Στις περιπτώσεις μεγάλων κιρσών και των μεγάλων φλεβικών αξόνων που έχουν θεραπευθεί με σκληροθεραπεία, είναι δυνατόν, με τον καιρό, ο οργανισμός να ξαναφτιάξει κανάλια με ροή μέσα στις κεντρικές θεραπευμένες φλέβες.

Η διαδικασία επανασηραγγοποίησης των κεντρικών αξόνων είναι αργή και προηγείται μεγάλο διάστημα, πριν την επανεμφάνιση κιρσών. Όταν το διαπιστώσουμε αυτό σε πρώιμο στάδιο, σε επανέλεγχο ρουτίνας, με τη βοήθεια των εξελιγμένων υπερηχογράφων αγγείων (Triplex), το επαναθεραπεύουμε με απλούστατο τρόπο σε μία μόνο συνεδρία.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, στις περιπτώσεις μεγάλων κιρσών, η περιοδική παρακολούθηση και συντήρηση του καλού αποτελέσματος, είναι ακόμα πιο σημαντική.