Υπερηχογραφικό Μαρκάρισμα πριν το Laser κιρσών

ypiresies-yperihografiko-maΜέχρι πρόσφατα, στην αίθουσα του χειρουργείου πριν την επέμβαση γινόταν μαρκάρισμα – σημάδεμα μόνο των εμφανών κιρσών, χωρίς τη βοήθεια των υπερήχων. Με τον τρόπο αυτό χαλασμένες φλέβες, που δεν φαίνονται δεν αφαιρούνται, μένουν μέσα στο πόδι και αυτό έχει σαν συνέπεια σύντομες υποτροπές και μέτρια αποτελέσματα.

Τώρα πλέον με τις σύγχρονές εξελίξεις της Φλεβολογίας πριν το ενδοφλεβικό laser γίνεται λεπτομερέστατο μαρκάρισμα των κιρσών με τη βοήθεια του triplex ώστε να αφαιρεθούν όλες οι παθολογικές φλέβες του ποδιού και συγχρόνως να μείνουν οι φυσιολογικές στη θέση τους.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καθαρίσουμε το πόδι απ’ όλες τις χαλασμένες φλέβες, αυτές που φαίνονται, αλλά κι αυτές που δεν φαίνονται και να διατηρήσουμε τις υγιείς στη θέση τους. Μόνο έτσι θα πετύχουμε το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτούμε ότι μόλις ξαπλώσουμε στο κρεβάτι της θεραπείας, όλες οι φλέβες εξαφανίζονται.

Το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα γίνεται από τον Μάριο Βαλσάμη πριν το ενδοφλεβικό laser, για να έχει ο ίδιος άριστη γνώση του προβλήματος.

 

Οι φωτογραφίες που βλέπετε δείχνουν εξειδικευμένη Φλεβολογική αντιμετώπιση των κιρσών σας. Είναι η εγγυήση, ότι θα γίνουν με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια στο πόδι σας, όλες οι απαραίτητες φλεβολογικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στο πρόβλημα των κιρσών σας.

Στις εικόνες που βλέπετε, οι ασθενείς ζητήσαν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα συγχρόνως με το ενδοφλεβικό Laser. Για τον λόγο αυτό συνδυάσαμε το ενδοφλεβικό laser με μικροφλεβεκτομές.

Στις εικόνες που βλέπετε, οι ασθενείς ζητήσαν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα συγχρόνως με το ενδοφλεβικό Laser. Για τον λόγο αυτό συνδυάσαμε το ενδοφλεβικό laser με μικροφλεβεκτομές. Στις περιπτώσεις αυτές το Υπερηχογραφικό μαρκάρισμα είναι εκτενές και πολύ λεπτομερές.

Το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα περιλαμβάνει:

  • Μετρήσεις και μαρκάρισμα του παθολογικού κεντρικού φλεβικού άξονα που θα θεραπευθεί με Ενδοφλεβικό laser, καθώς και των κλάδων του.
  • Μαρκάρισμα όλων των χαλασμένων φλεβών που δεν φαίνονται και την σχέση τους με τον κεντρικό άξονα.
  • Μαρκάρισμα όλων των αντιαισθητικών κιρσών που θα αφαιρεθούν με μικροφλεβεκτομές και την σχέση τους με τον κεντρικό άξονα και τις γειτονικές φλέβες.
  • Μαρκάρισμα των γειτονικών υγιών φλεβών που πρέπει να διατηρηθούν και την σχέση τους με τις παθολογικές.

Το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα περιλαμβάνει μετρήσεις του κεντρικού φλεβικού άξονα που θα θεραπευθεί με laser καθώς και όλων των περιφερικών κιρσών που θα αφαιρεθούν με μικροφλεβεκτομές, με τις γειτονικές υγιείς φλέβες που πρέπει να διατηρηθούν.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε το προεγχειρητικό μαρκάρισμα σε κάθε παρέμβαση σε κιρσούς, από το 1997 και η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη. Το κάνει ο Μάριος Βαλσάμης στο ιατρείο του, με δικά του ειδικά μηχανήματα.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα σε κάθε παρέμβαση σε κιρσούς, από το 1997 και η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη. Το κάνει ο Μάριος Βαλσάμης στο ιατρείο του, με δικά του ειδικά μηχανήματα.