Υγεία Φλεβών: Φλεβική Θρόμβωση στις εσωτερικές – βαθιές φλέβες των ποδιών μας

Οι παράγοντες, που μπορούν να μας προκαλέσουν φλεβική θρόμβωση στα πόδια, είναι οι παρακάτω:

– Όταν έχουν ξαναθρομβωθεί οι βαθιές φλέβες στα πόδια μας, στο παρελθόν για οποιοδήποτε λόγο, τότε μπορεί να μας ξανασυμβεί.

– Όταν παίρνουμε φάρμακα που κάνουν το αίμα μας να πήζει πιο εύκολα.

– Πρόσφατο χειρουργείο, ή κάταγμα οστού στο πόδι, ή άλλος τραυματισμός που επηρεάζει τις εσωτερικές φλέβες του ποδιού μας.

– Πολύωρη συνεχιζόμενη ακινησία, που προκαλεί ελάττωση της ροής του αίματος στις βαθιές φλέβες. Αφορά κυρίως περίοδο αμέσως μετά από χειρουργείο και μακρινά ταξίδια, που μας περιορίζουν πολύ στη κίνηση.

– Όταν είστε έγκυος.

– Όταν θεραπεύεστε για καρκίνο.

– Όταν έχετε κεντρικό φλεβικό καθετήρα.

– Ηλικία μεγαλύτερη από 60 έτη, το κάπνισμα και η παχυσαρκία.