Έχω φλεβικό πρόβλημα. Yπάρχει κίνδυνος θρόμβωσης;

Οι κιρσοι θεωρούνται δεύτερο στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων και στη συνηθισμένη τους μορφή, δεν είναι επικίνδυνη πάθηση. Αν όμως δεν θεραπευθούν έγκαιρα, μπορεί με τον καιρό να προκαλέσουν χρόνιο οίδημα στα πόδια, δερματικές αλλοιώσεις κοντά στους ασταγάλους (υπέρχρωση, λιποδερματοσκλήρυνση, λευκή ατροφία) και θρόμβωση των επιφανειακών κιρσών (επιπολής θρομβοφλεβίτιδα). Όλα τα παραπάνω είναι πολύ ενοχλητικά αισθητικά, αλλά όχι επικίνδυνα.

Πολύ σπάνια επιπλοκή είναι η θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών (εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα) και τα άτονα φλεβικά έλκη.

Στην εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα, ένα κομμάτι θρόμβου μπορεί να ξεκολλήσει από τα πόδια, να φράξει τα αγγεία του πνεύμονα και να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, που είναι εξαιρετικά επείγουσα και επικίνδυνη κατάσταση για την ζωή μας.

Τονίζουμε ότι τα φλεβικά προβλήματα στα κάτω άκρα είναι μία κατάσταση εξελικτική, που με το καιρό επιδεινώνεται και όσο πιο νωρίς στην εξέλιξη της θεραπευθεί, τόσο πιο γρήγορη, ανώδυνη, αποτελεσματική και αισθητικά άριστη είναι η θεραπεία της.