Ποιά είναι η αιτία των φλεβικών προβλημάτων στα κάτω άκρα;

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την αιτία που προδιαθέτει τα κάτω άκρα σε φλεβικά προβλήματα. Φαίνεται να οφείλεται σε ευπάθεια στο τοίχωμα και στις βαλβίδες των φλεβών, που έχει σαν αποτέλεσμα την εύκολη διαστολή τους στις καθημερινές καταπονήσεις.

Πρέπει να τονιστεί ο σημαντικότατος ρόλος της κληρονομικής προδιάθεσης στην εμφάνιση φλεβικών προβλημάτων στα κάτω άκρα.

Tο οικογενειακό ιστορικό είναι τόσο σημαντικό, ώστε συχνά βλέπουμε την ίδια ακριβώς μορφή φλεβικής νόσου σε γονέα και παιδί.

Σημαντικοί επίσης προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η πάροδος της ηλικίας, τα επαγγέλματα που απαιτούν παρατεταμένη ακίνητη ορθοστασία (χειρουργοί, κομμωτές, κλπ.), οι ορμονικές μεταβολές (εφηβεία, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, αντισυλληπτικά, ορμονοθεραπείες), η παχυσαρκία, οι τραυματισμοί στα κάτω άκρα κ.α.

O τρόπος ζωής (διατροφή, ένδυση, έλλειψη κίνησης, ορθοστασία, καθιστική ζωή κλπ.) στις ανεπτυγμένες χώρες της δύσης, φαίνεται να καταπονεί επίσης το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων.