ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΡΣΩΝ –

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το Υπερηχογραφικό Μαρκάρισμα των Κιρσών είναι η αποτύπωση με μαρκαδόρους, του χάρτη των παθολογικών, φανερών και κρυφών, φλεβών στα πόδια, με τη χρήση ειδικών υπερήχων Triplex

Πρόκειται για εξειδικευμένη φλεβολογική τεχνική που γίνεται πριν τις επεμβατικές θεραπείες των κιρσών, όπως το Laser για κιρσούς, την Κόλλα  και τις Μικροφλεβεκτομές.

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τον χειρουργό και τον καθοδηγεί με μεγάλη ακρίβεια την ώρα της επέμβασης.

Απαραίτητη για το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα στις επεμβατικές θεραπείες των κιρσών.

ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ;

 • Για το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στην θεραπεία κιρσών με Laser ή Κόλλα.
 • Για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 • Γιατί ο χειρουργός βλέπει αποτυπωμένο το προβλημά στο πόδι με μεγάλη ακρίβεια.
 • Για να εξαφανίσουμε με Μικροφλεβεκτομές όλους τους κιρσούς που δεν θεραπεύει το Laser για κιρσούς και η Κόλλα.
 • Γιατί θα αφαιρεθούν με μεγάλη ακρίβεια και οι παθολογικές φλέβες που δεν φαίνονται.
 • Για να διατηρηθούν οι υγιείς φλέβες στη θέση τους και να μην τραυματιστούν.
 • Γιατί μειώνεται πολύ η πιθανότητα υποτροπής των κιρσών στο μέλλον.
 • Γιατί ο ιατρός δίνει σημασία στη λεπτομέρεια.

Η τεχνική εγγυάται την Φλεβολογική εξειδίκευση του ιατρού σας και το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στη θεραπεία  σας.

Το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα γίνεται από τον χειρουργό Μάριο Βαλσάμη πριν το Ενδοφλεβικό Laser, για να έχει ο ίδιος άριστη γνώση του προβλήματος.

Μέχρι πρόσφατα, στην αίθουσα του Laser πριν την επέμβαση γινόταν μαρκάρισμα (σημάδεμα) μόνο των εμφανών κιρσών. Με τον τρόπο αυτό χαλασμένες φλέβες, που δεν φαίνονται, δεν αφαιρούνται, μένουν μέσα στο πόδι και αυτό έχει σαν συνέπεια μέτρια αποτελέσματα και σύντομες υποτροπές.

Το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα περιλαμβάνει:

 • Μετρήσεις και μαρκάρισμα του παθολογικού κεντρικού φλεβικού άξονα που θα θεραπευθεί με Ενδοφλεβικό laser, καθώς και των κλάδων του.
 • Μαρκάρισμα όλων των αντιαισθητικών κιρσών που φαίνονται και θα αφαιρεθούν με μικροφλεβεκτομές και της σχέσης τους με τον κεντρικό άξονα και τις γειτονικές φλέβες.
 • Μαρκάρισμα όλων των κιρσών και χαλασμένων φλεβών που δεν φαίνονται και θα αφαιρεθούν επίσης και της σχέσης τους με τον κεντρικό άξονα.
 • Μαρκάρισμα των γειτονικών υγιών φλεβών που πρέπει να μην τραυματιστούν και να μείνουν στη θέση τους.

Στις θεραπείες με Ενδοφλεβικό Laser, το Υπερηχογραφικό Μαρκάρισμα είναι πολύ σημαντικό. Οι ειδικές μετρήσεις που κάνουμε στις φλέβες πριν την επέμβαση, εξασφαλίζουν την ασφάλεια της τεχνικής του laser και τα μακροχρόνια καλά αποτελέσματα.

Πρωτοπόροι στη διάγνωση και θεραπεία των φλεβικών παθήσεων από το 1997

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ

ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ:

 • Εξειδικευμένη Φλεβολογική αντιμετώπιση των κιρσών σας.
 • Θα γίνουν με ακρίβεια και ασφάλεια στο πόδι σας όλες οι απαραίτητες φλεβολογικές πράξεις.
 • Θα έχετε το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Στα ιατρεία μας εφαρμόζουμε το υπερηχογραφικό μαρκάρισμα σε κάθε επέμβαση κιρσών, από το 1997 και η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη.

Το κάνει ο Μάριος Βαλσάμης στο ιατρείο του, με δικά του ειδικά μηχανήματα.