Πολιτική Απορρήτου

 

Τα ιατρεία Valsamis Veins συμμορφώνονται με τη νομοθεσία σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών των ασθενών, σύμφωνα με τον τρέχοντα νόμο. Τα ιατρεία Valsamis Veins δεσμεύονται ότι διατηρούν το απόρρητο για κάθε ιατρική περίθαλψη και για όλα τα προσωπικά αρχεία των ασθενών.

Κάθε ασθενής δικαιούται να ρωτήσει:

  • γιατί είναι απαραίτητο να συγκεντρώσουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες,
  • με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες και σε ποιόν ίσως χρειαστεί να τις αποκαλύψουμε,
  • με ποιο τρόπο μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που κρατούμε,
  • με ποιο τρόπο μπορεί να συζητήσει τυχόν απορίες σχετικά με τις προσωπικές του πληροφορίες.