Αποποίηση Ευθυνών

 

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την ιατρική επίσκεψη, δηλαδή τις εξατομικευμένες συμβουλές και την ακρίβεια και λεπτομέρεια πληροφοριών που επιτυγχάνεται μέσω της επίσκεψης στο ιατρείο. Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε συγκεκριμένα ιατρικά ερωτήματα χωρίς να υπάρξει πραγματικός διάλογος με τον ασθενή και κλινική εξέταση από τον ιατρό.

‘Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να προσφέρουμε τη σωστή πληροφόρηση μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, αλλά δεν διασφαλίζουμε, ούτε εγγυόμαστε ότι κάθε πληροφορία είναι ακριβής ή ισχύουσα την τρέχουσα περίοδο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για θέματα που προκύπτουν από μεταβαλλόμενες συνθήκες ή νέες πληροφορίες. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και ρίσκο που προκύπτει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση όποιος εμπλέκεται στη δημιουργία ή συντήρηση αυτού του ιστότοπου, δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, ή απώλεια κερδών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή και οποιονδήποτε άλλων ιστότοπων που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, για οποιαδήποτε εξάρτηση από τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ούτε είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που προκύπτουν από εξάρτηση σε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω αυτού του ιστότοπου, από λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις, διαγραφή αρχείων, ιούς, σφάλματα, ελαττώματα ή οποιαδήποτε αποτυχία στην απόδοση, αστοχία επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή σύνδεσμο προς τρίτους ή άλλες πληροφορίες με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα ή προμηθευτή δεν συνιστά ή δεν συνεπάγεται την έγκριση, τη χορηγία ή τη σύσταση του από εμάς. Ούτε, η έγκριση από εμάς, υπονοείται από συνδέσμους τρίτων.

Η πληροφορία που  περιέχει αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Όλες οι ιατρικές διαδικασίες ενέχουν κάποιον κίνδυνο που θα σας εξηγηθεί από τον ιατρό κατά την επίσκεψή σας.